Aaa

Odszkodowania

Odszkodowanie Wypadkowe


Jeżeli doznaliśmy urazu w trakcie wypadku lub kolizji drogowej możemy ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe z polisy OC i AC. Powinniśmy otrzymać pieniądze rekompensujące szkody materialne, czyli uszkodzenie pojazdu, oraz utratę jakiegoś mienia, zniszczenie tego mienia. Odszkodowanie powypadkowe powinno obejmować także utratę zdrowia, czy zadośćuczynienie za dojazdy do specjalistów, pokrycie kosztów badań, rehabilitacji, zakup leków i środków opatrunkowych.

Czasem zdarza się, że ubezpieczyciel uchyla się od wypłacenia nam należytego odszkodowania, warto wtedy zgłosić się do firmy, która będzie nas reprezentować w trakcie starania o odszkodowanie. Firma taka pomoże nam w wypełnieniu odpowiednich wniosków, w razie postępowania sądowego będzie nas reprezentować, sztab specjalistów oszacuje, czy rzeczywiście mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe.

Wynajem takiej firmy, jest bardzo korzystne, gdy ubezpieczyciel uchyla się od wypłaty odszkodowania, gdyż osoby te w formie wynagrodzenia pobierają określony procent od pozyskanego odszkodowania. Dzięki takiemu postępowaniu wiele możemy zyskać, gdyż w interesie firmy reprezentującej jest pozyskanie jak największego odszkodowania powypadkowego.

Wypadek w Pracy

Wiele ludzi ma niebezpieczne zawody i pracuję w zakładzie, w, którym nie trudno o wypadek w pracy. Trzeba bardzo uważać i nieć oczy dookoła głowy, aby nie zrobić sobie krzywdy. Niekiedy potencjalne zwykłe zadanie w pracy może zakończyć się niemiłym wypadkiem, który może uszkodzić nasze ciało na długie tygodnie lub też miesiące.

O wypadek w pracy jest bardzo łatwo, zwłaszcza wtedy, gdy znajdujemy się na terenie zakładu nieznakowanego. Gdy nie są oznakowane ścieżki dla wózków widłowych oraz dla innych niebezpiecznych maszyn, wypadek w pracy jest po prostu nieunikniony. Nie jesteśmy w stanie zaobserwować czyhających na nas niebezpieczeństw. Równie niebezpiecznie może być na placu budowy, gdzie praktycznie na każdym kroku coś może nam spaść na głowę i zrobić nam krzywdę.

Jeżeli zdarzy nam się wypadek w pracy i jesteśmy ubezpieczeni to na pewno dostaniemy odszkodowanie za wyrządzoną nam krzywdę. Pracodawca ma za zadanie dbać o nasze bezpieczeństwo i zorganizować na początku pracy szkolenie z zasad i przepisów bhp, tak, aby każdy w razie wypadku wiedział, co ma robić.

Wypadek w pracy niekiedy może skończyć się dla nas bardzo tragicznie. Nieraz możemy już nie wrócić do wykonywanego zawodu w razie poważniejszego uszkodzenia ciała. Także uważajmy i rozglądajmy się dookoła swojego stanowiska pracy, aby nikt ani nic w nas nie wjechało lub też, aby żadna maszyna nie wkręciła czy ucięła nam ręki. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo i życie. Sami musimy zadbać, aby w trakcie pracy nic złego nam się nie stało.