Aaa

Ubezpieczenia Mieszkanie

Odszkodowanie po wypadku cz.2


Odszkodowanie po wypadku z polisy AC. Odszkodowanie po wypadku pojazdu możemy otrzymać z polisy AC i OC. W przypadku polisy AC odszkodowanie po wypadku nie zostanie wypłacone jeżeli, szkoda powstała w pojeździe innym niż jego przeznaczenie, jeżeli szkoda została spowodowana specjalnie, umyślnie, lub na skutek wielkiego zaniedbania.

Odszkodowanie po wypadku z tytułu polisy AC, nie zostanie wypłacone także kierowcą, którzy w trakcie trwania szkody byli pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających jak narkotyki i niektóre leki.

W przypadku kiedy kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, przegląd techniczny samochodu nie był ważny, pojazd był wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, firma ubezpieczeniowa również uchyli się od przyznania nam odszkodowania po szkodach poniesionych w takim wypadku.

Najczęściej odszkodowanie po wypadku wypłacane jest do 30 dni od zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela, lub 30 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego okoliczności szkody. Warto czytać umowę, którą podpisujemy z ubezpieczycielem, będziemy mieć wtedy jasność jakie przysługują nam prawa, a kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Czytając ją po wypadku, może już być za późno.

Odszkodowanie po wypadku cz.1

Jak powszechnie wiadomo wielu ludzi musi wstać wcześnie rano, żeby zdążyć dojechać do pracy. Nierzadko bardzo się spieszą i czasami przynosi to fatalne następstwa. Dochodzi do nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, czego skutkiem są niestety liczne wypadki na drogach. Wzywa się następnie odpowiednie służby, które badają przyczyny zaistniałej sytuacji i wyciągają pierwsze, wstępne wnioski. Poszkodowane osoby mają naturalnie szansę na zadośćuczynienie i odszkodowanie po wypadku.

Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że jeśli wypadek nie był z winy zainteresowanego, to ma on wręcz obowiązek wystąpić o taką rekompensatę. Pozwoli ona przynajmniej częściowo naprawić powstałe szkody, ewentualnie będzie stanowić pomoc w leczeniu.

To kwestia drugorzędna, najważniejsze, by w ogóle tego typu odszkodowanie po wypadku otrzymać, a na co zostaną wydane pieniądze, to już urzędników zupełnie nie powinno interesować.

Oczywiście wskazane jest, aby podać właściwą argumentację, kiedy dana osoba ubiega się o pieniądze. Być może wtedy odszkodowanie po wypadku będą sporo wyższe. Krótko mówiąc, wszystko trzeba dokładnie przemyśleć i przekonać urzędników, że potrzebuje się dokładnie tyle pieniędzy, ile się żąda. Czasami konieczne jest pójście na swego rodzaju ugodę i zaakceptowanie innego rozwiązania, leżącego gdzieś pośrodku oczekiwań poszkodowanego w wypadku i tego, co może zaoferować ubezpieczyciel. Najważniejsze, by dojść do zgody i zakończyć wszystkie konieczne procedury jak najszybciej i z pożytkiem dla każdego.