Aaa

Ubezpieczenia Pracow.

Odszkodowanie cz.2

W dzisiejszych czasach sytuacja ludzi, którzy ucierpieli w wypadkach jest z całą pewnością dużo lepsza, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Chodzi tu o wprowadzone akty prawne, które regulują wiele spraw, takich jak odszkodowanie w wyniku kolizji. To na pewno bardzo pozytywne zmiany, które należy z całą stanowczością pochwalić. Skoro istnieją odpowiednie przepisy, to nie pozostaje nic innego, jak się do nich odwołać w razie potrzeby.

Pozwala to na uzyskiwanie właściwych sum pieniężnych ze strony ubezpieczycieli, którzy gwarantują odszkodowanie. Chodzi tu o wszystkie rodzaju wypadków, jakie tylko są możliwe. Najczęściej dochodzi do nich na skutek zderzenia się dwóch samochodów, taka wiedza wypływa chociażby z dostępnych powszechnie danych i statystyk. Jednak równie niepokojące są wypadki, gdzie cierpią pasażerowie autobusu czy tramwaju.

Wtedy większa liczba osób narażona jest na utratę zdrowia i pozostaje to poza wszelką dyskusją. Wszyscy mają prawo, aby ubiegać się w późniejszym czasie o odszkodowanie. Przecież nie ponoszą absolutnie żadnej winy w całym tym wydarzeniu. Obywatele zapłacili za bilet i mogli oczekiwać, że spokojnie i bezpiecznie dotrą do wyznaczonego celu.

Tak się jednak nie stało, dlatego też mają możliwość walczyć o odszkodowania, które się im należą. Oczywiście bardzo dobrze, gdy poszkodowani ludzie są ubezpieczeni i tym samym posiadają niemal stuprocentową pewność, że po niedługim czasie zostaną im wypłacone odpowiednie kwoty pieniężne. Na szczęście zdecydowana większość ludzi tak postępuje.

Odszkodowanie cz.1

Odszkodowanie możemy uzyskać w różnych przypadkach. Odszkodowanie z Policy OC, czyli odpowiedzialności cywilnej należy się wszystkim, którzy użytkują pojazdy mechaniczne, takie jak samochody osobowe, ciężarówki, traktory, motory i tym podobne.

Odszkodowanie należy nam się w przypadku kiedy, dojdzie do wypadku w trakcie poruszania się pojazdu, podczas wsiadania i wysiadania z niego, garażowania, załadunku i rozładunku, oraz podczas postoju takiego pojazdu.

Odszkodowanie otrzymuje także osoba poszkodowana, jeżeli to my spowodujemy kolizje w takich warunkach, czyli polisa OC nie tylko jest, aby zadośćuczynić nam szkodę, ale także, aby chronić nasz majątek w wypadku spowodowania szkody. Ubezpieczenie OC uprawnia nas do odszkodowania w przypadku uszkodzenia ciała, oraz uszkodzenia pojazdu, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia naszego mienia, utraty zdrowia.

Możemy się domagać zwrotu kosztów leczenia, naprawy samochodu, dojazdów do specjalistów oraz wszelkich poniesionych kosztów związanych z powrotem do zdrowia ubezpieczenia komunikacyjne Poznań. Odszkodowanie z tytułu polisy OC jednak może nam nie zostać wypłacone jeżeli, odszkodowanie miało by być niższe, niż 50% najmniejszego wynagrodzenia, jeżeli w kolizji uczestniczyły dwa pojazdy tego samego posiadacza.