Czym jest zasiłek opiekuńczy i kto może go otrzymać?

15 gru, 2022 0 comments
czym jest zasilek opiekunczy i kto moze go otrzymac
redakcja redakcja

Zdarzają się sytuację, w których zachodzi konieczność podjęcia się opieki nad chorym członkiem rodziny. W takiej sytuacji pracownik ma możliwość otrzymania rekompensaty finansowej za czas, który poświęcił na opiekę. Umożliwia mu to zasiłek opiekuńczy, który wypłacany jest przez ZUS. Sprawdź, czy możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy – czy dotyczy tylko dzieci?

Pracownik może pobierać zasiłek opiekuńczy, jeżeli jest on ubezpieczony w ZUS. Może on wówczas pobierać świadczenie, które zapewni mu przychód finansów bez konieczności wykonywania pracy.

Pracownik może być zwolniony z pracy z powodu konieczności osobistej opieki nad:

  • Zdrowym dzieckiem do 8 roku życia – w przypadku niespodziewanego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, porodu czy choroby małżonka, który opiekuje się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia mu sprawowanie opieki, a także wtedy, gdy małżonek stale zajmujący się dzieckiem trafi do szpitala,
  • Chorym dzieckiem do 14 roku życia – jedynym warunkiem jest choroba dziecka,
  • Chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo i dzieci powyżej 14 roku życia, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem),
  • Chorym dzieckiem, które posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 roku życia,
  • Zdrowym dzieckiem, które posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 roku życia, jeżeli drugi rodzic dziecka, który stale się nim opiekuje, znalazł się w szpitalu.

Należy zaznaczyć, że jeżeli w gospodarstwie domowym znajdują się inne osoby, które mogą opiekować się dzieckiem, zasiłek nie zostanie przyznany. Po więcej informacji, które mogą się przydać w życiu codziennym, a które nie są często takie oczywiste, można sięgnąć na stronę internetową poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Zasiłek opiekuńczy na matkę swojego dziecka

Jak widać powyżej, zasiłek opiekuńczy można uzyskać także na opiekę nad chorym członkiem rodziny. Do tego zbioru zaliczyć można także matkę dziecka, niezależnie od statusu cywilnego. Od 2015 roku osoby, które nie pozostają w związku formalnym, a więc w małżeńskie, na potrzeby ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego są traktowani jako członkowie rodziny. Partner lub partnerka nie musi być zatem mężem, lub żoną, lecz wystarczy, że mieszka w tym samym gospodarstwie domowym.

Okres zasiłkowy

Z zasiłku opiekuńczego korzystać można przez pewien okres, który rozpoczyna się z momentem zwolnienia od wykonywania pracy z uwagi na konieczność osobistego sprawowania opieki.

Nie może on jednak przekraczać:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli świadczenie wydane ma być w związku z opieką nad zdrowym dzieckiem do 8 lat lub chorym dzieckiem do 14 lat
  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli świadczenie wydane ma być w związku z opieką nad innym członkiem rodziny

Co ważne, maksymalnym okresem, przez który można pobierać ten zasiłek jest 60 dni w roku kalendarzowym. Oznacza to, że wykorzystanie 14 dni na opiekę nad członkiem rodziny, pozostawi tylko 46 dni na opiekę nad dzieckiem w wyżej wymienionej sytuacji.

Leave a Reply

Required fields are marked *