Jakich formalności trzeba dopełnić przy organizacji ostatniego pożegnania?

26 lip, 2023 0 comments
organizacja pogrzebu
redakcja serwisu redakcja serwisu

Czas żałoby to jeden z najtrudniejszych momentów dla rodziny i bliskich zmarłego. W trosce o godne ostatnie pożegnanie, warto poznać i dopełnić wszelkich formalności związanych z organizacją pogrzebu. Przede wszystkim, przystępując do tego zadania, należy zebrać niezbędne dokumenty, zgłosić zgon do USC, wybrać firmę pogrzebową oraz miejsce pochówku. W artykule przedstawiamy szczegółowe informacje na temat każdego z tych etapów.

Zebranie dokumentów

Pierwszym krokiem w dopełnianiu formalności jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Należy do nich karta zgonu wystawiona przez lekarza, która potwierdza śmierć osoby. W przypadku zgonu domowego konieczne jest wezwanie lekarza celem stwierdzenia zgonu i otrzymania karty zgonu. W sytuacji, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu lub innej placówce medycznej, dokument ten przekazywany jest rodzinie przez personel placówki. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź innych okoliczności budzących podejrzenia, oprócz karty zgonu konieczne może być również załatwienie dokumentacji medycznej oraz wyników sekcji zwłok.

Zgłoszenie zgonu do USC

Następnym etapem jest zgłoszenie zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) właściwego dla miejsca zgonu. Dokumenty, które należy złożyć, to akt zgonu, dowód osobisty zmarłej osoby oraz dokument potwierdzający tożsamość zgłaszającego. W przypadku nieposiadania wszystkich dokumentów lub gdy zgłasza się to osoba spoza rodziny, może być wymagane przedstawienie dodatkowych zaświadczeń, np. o pobycie zmarłego w Polsce. Po złożeniu wniosku USC wystawia akt zgonu oraz zaświadczenie o przyczynie śmierci – te dokumenty będą potrzebne do dalszego dopełnienia formalności.

Wybór firmy pogrzebowej

Po załatwieniu formalności w USC można przystąpić do organizacji ostatniego pożegnania zmarłego. Ważnym elementem tego procesu jest wybór odpowiedniej firmy pogrzebowej świadczącej kompleksowe usługi. Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą mieć ograniczone możliwości organizacyjne bądź terminy, dlatego warto wcześniej rozeznać się na rynku i wybrać firmę o dobrych opinii oraz doświadczeniu w branży.

Miejsce pochówku

Kolejnym etapem jest wybór miejsca pochówku. Należy zdecydować, czy zmarły zostanie pochowany na cmentarzu komunalnym, parafialnym czy w innym miejscu. Oprócz wyboru miejsca pochówku, należy również ustalić termin i godzinę pogrzebu oraz ewentualne dodatkowe elementy ceremonii takie jak oprawa muzyczna, kwiaty czy kondolencje.

Leave a Reply

Required fields are marked *