Darowizna a spadek – czym się różnią? O czym warto pamiętać?

27 kwi, 2022 0 comments
darowizna
redakcja serwisu redakcja serwisu

Chcąc przekazać mieszkanie, stajemy często przed istotnym pytaniem, w jakiej formie łatwiej i korzystniej jest je przepisać. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć różnice pomiędzy darowizną, a spadkiem. Z punktu widzenia prawnego są to dwie całkiem różne sytuacje, szczególnie jeśli patrzymy na nie pod kątem podatkowym.

Spadek i darowizna mieszkania-główna różnica

Podstawową różnica pomiędzy spadkiem, a darowizną jest moment ich otrzymania. Darowizna to umowa, którą można zawrzeć tylko między żyjącymi, natomiast spadek przekazany zostaje nam po śmierci spadkodawcy i w tym wypadku obowiązuje prawo spadkowe. Zarządzenia prawne zapisane w kodeksie cywilnym podkreślają, że jeżeli zmarły nie pozostawił ważnego testamentu, należy postępować według reguł dziedziczenia ustawowego.

Spadek dotyczy nie tylko aktyw wchodzących w skład majątku, ale także zobowiązań zmarłej osoby, które w języku prawniczym nazywamy pasywami. Wliczają się w nie wszelkie podjęte pożyczki i długi, którymi objęta jest nieruchomość.

Natomiast darowizna mieszkania, oparta jest na umowie sporządzonej podczas życia ówczesnego właściciela, czyli w tym wypadku darczyńcy. Należy pamiętać, że odwołanie darowizny może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy zostanie zerwany jeden z jej warunków, lub przekroczony termin wykonania. Jak inne umowy, darowizna powinna zostać spisana w biurze notariusza, który za swoją działalność pobiera odpowiednie opłaty. Inaczej sprawa wygląda w przypadku spadku, którego możemy nie możemy odwołać, ani przyjąć tylko pod ustalonymi przez nas warunkami. Istnieje możliwość zrzeknięcia się go za życia lub odrzucenia po śmierci spadkodawcy

Darowizna i spadek- jak uniknąć podatku?

Nabycie przez spadek własności/współwłasności mieszkania może zostać zwolnione z opodatkowania, jeżeli tylko członek najbliższej rodziny zmarłego złoży właściwą deklarację w urzędzie skarbowym w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od dnia nabycia spadku.

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nie większej niż:

  1. 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej – małżonek (obecny), zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;
  2. 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej – zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonkowie innych zstępnych;
  3. 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej – wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione z obdarowanym.

Jeżeli spadek lub darowizna nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, nie będzie konieczne odprowadzanie podatku.

Czy warto przepisać mieszkania za życia?

Istniejąca możliwość przepisania swojego mieszkania w formie darowizny za życia jest korzystnym wyjściem dla osób pragnących kontrolować losy swojej nieruchomości jeszcze za życia. Na podstawie takiej umowy dożywocia, darczyńca zyskuje prawo do użytkowania swojej nieruchomości, utrzymania i opieki do czasu śmierci. Umowa dotycząca służebności mieszkania jest dokumentem o węższym zakresie i pokrywa konkretnej osoby jedynie dożywotnie prawo do zamieszkania, nie włączając w to opieki, ani utrzymania. Dla seniora znacznie atrakcyjniejszą opcję stanowi umowa dożywotnia.

Sprawdź nasza ofertę na https://kupujemym.pl/

Leave a Reply

Required fields are marked *