Kto wykonuje serwis klimatyzatorów?

23 lis, 2022 0 comments
klimatyzacja
redakcja serwisu redakcja serwisu

Klimatyzatory wykorzystywane są obecnie coraz częściej nie tylko w obiektach użyteczności publicznej, w lokalach usługowych czy firmach, ale także w domach prywatnych. Rozwiązanie to ma wiele zalet, ponieważ pozwala nie tylko ochłodzić pomieszczenie latem ale i ogrzać je zimą. Jednak jak każdy sprzęt, wymaga regularnych przeglądów. Kto wykonuje serwis klimatyzatorów? Podpowiadamy. 

Serwis klimatyzacji — jakie uprawnienia muszą posiadać fachowcy?

Często konserwacją zajmują się przedsiębiorstwa, które montują klimatyzatory. Serwis Warszawa Mokotów w swojej ofercie posiada właśnie taką opcję. Warto zdecydować się na firmę spełniającą ściśle określone wymagania narzucone przez Urząd Dozoru Technicznego. Jednostka ta wydaje przedsiębiorstwu certyfikat tylko wtedy, kiedy spełnia ono kryteria określone w ustawie z dnia 15 maja o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Również personel musi posiadać certyfikat uprawniający go do świadczenia usług serwisowych klimatyzacji, sprawdzania nieszczelności układu czy odzysku czynnika roboczego.

Serwis klimatyzacji — dlaczego powinien być przeprowadzony przez specjalistę?

Przedsiębiorstwa, które oferują serwis klimatyzacji w Piasecznie, muszą spełniać wyżej wymienione wymagania, aby zapewnić bezpieczne działanie takiej instalacji. Brak odpowiednich certyfikatów czy niestosowanie się do przepisów wiąże się z nałożeniem zarówno na serwis, jak i osoby korzystające z jego usług kary grzywny. Dlatego tak ważne, aby wszelkie czynności były przeprowadzone przez certyfikowanego pracownika. Najlepiej wykonywać je co pół roku.

Fachowiec sprawdzi stan filtrów, parownika sterownika, połączeń układów, a także przewodów i całej instalacji. W razie konieczności napełni klimatyzacje czynnikiem chłodzącym, odgrzybi ją lub wykona inne niezbędne w danym przypadku czynności. Warto mieć świadomość, że serwis klimatyzacji odpowiada nie tylko za jej sprawność i wydajność, ale także czystość powietrza.

Leave a Reply

Required fields are marked *