Mielenie odpadów – w jakich przypadkach ma zastosowanie?

23 sty, 2023 0 comments
rozdrabnianie odpadow
redakcja serwisu redakcja serwisu

Przyzwyczailiśmy się do tego, że wiele odpadów poddawane jest recyklingowi. Ułatwia to między innymi segregacja. Większość firm, prowadząc profesjonalną gospodarkę odpadami, w ramach ich składowania, decyduje się na mielenie i rozdrabnianie odpadów. Dzięki temu zyskują więcej przestrzeni do ich magazynowa. Dlaczego mielenie odpadów jest konieczne?

Rozdrabnianie odpadów – dla kogo?

Usługa rozdrabniania odpadów jest procesem, który ma za zadanie zmniejszyć objętość zanieczyszczeń. Mielenie odpadów pozwala uzyskać mniejsze gabaryty odpadów i tym samym zmniejszyć powierzchnię ich przechowywania. W procesie mielenia, odpady podlegają separacji pyłu, metali żelaznych i nieżelaznych, piasku, drewna, folii i gumy, w wyniku której zostaje pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczeń.

W ramach mielenia odpadów otrzymywany jest czysty przemiał, który można wykorzystać do dalszej produkcji. Zmielone odpady można przekazać specjalistycznym firmom, które zajmują się ich dalszym wykorzystaniem.

Jakie odpady można poddać mieleniu?

Procesowi mielenia można poddać różne odpady. Specjalistyczne maszyny służą do rozdrabniania stali, elementów aluminiowych, blach, rozdrabniania drewna, papieru, szkła, czy tworzyw sztucznych. Dużą popularnością cieszy się mielenie opon samochodowych. Opony po zużyciu uznaje się za odpady wielkogabarytowe. Aby je odpowiednio przechowywać i poddać recyklingowi, najlepiej jest je zmielić. Dzięki temu otrzymuje się stal, włókna oraz gumę, które można poddać dalszemu recyklingowi. Stal można oddać hutom, włókna nadają się na izolację termiczną, a gumę z kolei dzieli się na różne frakcje. Opony mieli się w specjalnych maszynach poprzez rozcinanie i rozcieranie w temperaturze otoczenia lub poprzez zamrażanie. Uzyskany w ten sposób granulat, może posłużyć do dalszego recyklingu. Na bazie zmielonych opon powstały niektóre orliki, czyli boiska piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Żywotność i elastyczność to najważniejsze cechy, które bierze się pod uwagę w trakcie poddawania ich recyklingowi.

Leave a Reply

Required fields are marked *