Na czym polega kurs na podesty i kto może do niego przystąpić?

08 lis, 2022 0 comments
podest
redakcja serwisu redakcja serwisu

Kurs na podesty ruchome organizowany jest zazwyczaj przez wyspecjalizowane firmy, które dysponują odpowiednim sprzętem do wykonywania ćwiczeń przez kursantów. Program zajęć, zakres wiedzy i czas trwania zależy od specyfiki określonych warsztatów. Na czym polega szkolenie i kto może do niego przystąpić? Podpowiadamy.

Na czym polega kurs na podesty?

Kurs podesty w Poznaniu polega na zdobyciu odpowiednich uprawnień pozwalających wykonywać pracę w ściśle określonych warunkach przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. W trakcie zajęć kursanci nabywają wiedzę teoretyczną i zdobywają umiejętności praktyczne. Zapoznają się także z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na swoim stanowisku pracy.

Podesty ruchome dzielą się na stacjonarne oraz przejezdne. Te drugie zazwyczaj są zamontowane na różnego rodzaju pojazdach. Mogą być także samobieżne. W trakcie zajęć kursant zapoznaje się ze specyfiką najważniejszych i najpopularniejszych maszyn, uczy się je obsługiwać, a także zdobywa wiedzę na temat ich prawidłowej konserwacji.

Całość kursu trwa zaledwie kilka dni, gdzie zazwyczaj jeden z nich przeznaczony jest na zajęcia praktyczne. Po zakończeniu szkoleń przeprowadzany jest egzamin. Organizowany jest przez  Urząd Dozoru Technicznego. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej.

Dla kogo przeznaczony jest kurs na podesty?

Kursy na operatora podestów w Poznaniu przeznaczone są dla osób, które ukończyły osiemnasty rok życia, posiadają ukończoną przynajmniej szkołę podstawową oraz dysponują dobrą sprawnością fizyczną. Możliwość wykonywania pracy na tych urządzeniach potwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie. Oprócz tego nie ma żadnych specjalnych wymagań dla kandydatów przystępujących do kursu.

Ze szkoleń na podesty ruchome korzystają zazwyczaj osoby, które potrzebują odpowiednich kwalifikacji do wykonywania określonych obowiązków w firmie. Zazwyczaj w związku z pracami na wysokościach, a więc między innymi w przedsiębiorstwach budowlanych lub przy konserwacji i montażu sieci elektrycznych.

Leave a Reply

Required fields are marked *