O co chodzi z giełdowymi akcjami?

06 gru, 2019 0 comments
Inwestowanie na GPW
redakcja serwisu redakcja serwisu

Niskooprocentowane lokaty bankowe zachęcają wszystkich posiadających wolne środki finansowe do poszukiwania alternatywnych form lokowania swojego kapitału. Jednym z takim miejsc może być Giełda Papierów Wartościowych, gdzie do nabycia są akcje. Czym jednak właściwie są i jak rozpocząć przygodę z ich kupowaniem? Dowiesz się tego po przeczytaniu tekstu.

Giełda Papierów Wartościowych – co to jest?

Mianem tym określa się instytucję publiczną, na której odbywają się transakcje, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Jednym z nich są właśnie akcje, który zakupu oraz sprzedaży dokonuje się na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

Oczywiście osoby, które chcą kupić lub sprzedać akcje konkretnych spółek nie spotykają się fizycznie w siedzibie GPW, a wszystkie transakcje odbywają się w sposób wirtualny. Dodatkowo, klienci indywidualnie nie mogą samodzielnie przeprowadzać transakcji – wyręcza ich w tym zatrudniony dom maklerski.

W Polsce funkcjonuje jedna Giełda Papierów Wartościowych. Jej siedziba znajduje się w Warszawie i prowadzi ona obrót na trzej rynkach:

rynku głównym,

NewConnect,

Catalyst.

Jej otwarcie nastąpiło 12. kwietnia 1991 roku.

Czym są akcje giełdowe?

Głównym przedmiotem obrotu GPW są akcje giełdowe. Terminem tym określa się papiery wartościowe, których zakup wiąże się z udziałem kapitałowym w spółce akcyjnej. To, jak wielki jest to udział zależy od tego, ile akcji zostało wyemitowanych – przykładowo, jeśli na giełdę trafiła 100 000 akcji, a do nas należy 20 000 to posiadamy 20% udziałów w zakupionej spółce.

Zakupienie akcji wiąże się z konkretnymi przywilejami, które przysługują akcjonariuszom. Najważniejszym z nich jest prawo do dywidendy, czyli części zysku netto wypracowanego przez firmę. Akcjonariusz może również korzystać z urządzeń, nieruchomości i maszyn należących do przedsiębiorstwa, a także uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach, na których podejmowane są kluczowe dla losów firmy decyzje.

Jak odbywają się transakcje na giełdzie?

Jak już wcześniej wspomniałem, giełda nie jest marketem, na który można przyjść i zwyczajnie zakupić akcje danej spółki. Wszystkie transakcje odbywają się z udziałem pośredników. Żeby móc nabywać i sprzedawać akcje, konieczne jest założenie rachunku inwestycyjnego u jednego z licencjonowanych domów maklerskich. Jego posiadanie uprawnia do zarządzania swoimi aktywami, w tym również kupowania i sprzedawania kolejnych instrumentów finansowych.

W praktyce nabycie akcji wygląda tak, że na rachunku inwestycyjnym umieszczane są środki finansowe, których ilość pozwala na kupno akcji. Po wybraniu odpowiedniej spółki, właściciel rachunku nadaje zlecenie domowi maklerskiemu, który w jego imieniu dokonuje zakupu na GPW. Cała transakcja odbywa się przez internet lub telefon i nie trwa dłużej niż kilka minut.

W wysłanym do domu maklerskiego zleceniu określamy ilość akcji, którą jesteśmy chętni nabyć lub sprzedać, a także cenę, która nas satysfakcjonuje. Warto pamiętać, że przedmiotem transakcji na GPW nie są tylko akcje giełdowych spółek. Nabywać i sprzedawać można również obligacje, prawa poboru, czy też kontrakty terminowe.

Inwestowanie na giełdzie – dla każdego?

Oczywiście, że tak, ale z małym zastrzeżeniem! Rozpoczynając przygodę z Giełdzie Papierów Wartościowych warto posiadać minimum fundamentalną wiedzę na temat obowiązujących na niej zasad. Pozwoli to uniknąć rozczarowania w przypadku szybkiej utraty pieniędzy, czy też osiągania niewielkich zysków, które będą dla nas nie do końca satysfakcjonujące.

Leave a Reply

Required fields are marked *