Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny i dlaczego się nie sprawdził?

11 gru, 2019 0 comments
Odwrócony kredyt hipoteczny
redakcja serwisu redakcja serwisu

Grupa seniorów w Polsce rośnie i będzie rosła. Wczesne emerytury, niski przyrost naturalny i niestety niewielkie kwoty wypłat świadczeń emerytalnych, które w perspektywie będą tylko maleć, zmuszają nas coraz częściej do myślenie o naszej przyszłości. Nie tylko my rozważamy naszą przyszłość, o licznej grupie emerytów myślą także finansiści, którzy opracowali ofertę odwróconego kredytu hipotecznego.

Odwrócony kredyt hipoteczny

W wielu państwach to bardzo popularna forma zabezpieczenia finansowego starości. W Polsce, mimo, że rozwiązanie wprowadzono już w grudniu 2014 roku, to jest nadal mało popularną formą. Co ciekawe, niedostępna w bankach, natomiast oferowana w innego typu instytucjach finansowych. Z założenia, produkt adresowany jest do osób, które z różnych przyczyn, nie są zainteresowane pozostawieniem swego dorobku w spadku rodzinie, czy też takich, którym trudno samodzielnie utrzymać obecne mieszkania. Jest to produkt bardzo zbliżony do popularnej renty dożywotniej, która jest niczym innym jak przekazaniem mieszkania w zamian za dodatkowe środki finansowe, wypłacane aż do śmierci seniora. Jednak renta dożywotnia, umowa dożywocia czy renta hipoteczna nie zabezpieczają interesów seniora w wystarczającym stopniu.

Odwrócony kredyt hipoteczny, dzięki uregulowaniu ustawowemu, miał stać się bezpieczną formą uzyskania dodatkowych środków. Niestety, już po regulacji prawej przez media przetoczyła się fala artykułów, o negatywnych wydźwiękach, zatytułowanych na przykład „Czy oddasz swoje mieszkanie za 500 złotych miesięcznie?” Doprowadziło to do sytuacji, w której żaden bank w Polsce nie zdecydował się na wprowadzenie tego produktu finansowego. Wynika to z oczywistych obaw o utratę dobrego wizerunku banku. Banki, lokujące ogromne środki finansowe w reklamy, budujące ich pozytywny wizerunek pośród potencjalnych klientów, przeprowadziły badania dotyczące szacowania ryzyka reputacji i nie zdecydowały się na wprowadzenie oferty. Media, świadomie lub nieświadomie, wprowadziły narrację, że jest to instrument finansowy niekorzystny dla seniora, dla jego rodziny, pozwalając na wysnucie hipotezy, że banki tylko czekają na przejecie nieruchomości.

Jednocześnie, zbyt rzadko podkreślano rolę najbliższych, w zapewnieniu godnej starości, czasem w zamian za nieruchomość. To działanie w polskim prawie dość dobrze reguluje kodeks cywilny. W ten sposób, odwrócony kredyt hipoteczny nie zaczął funkcjonować w praktyce. A szkoda, potrzebne jest rozwiązanie pozwalające na dodatkowe zabezpieczenie środków finansowych na emeryturze.

Leave a Reply

Required fields are marked *