Jakie są różnice między faktoringiem a kredytem?

17 lut, 2023 0 comments
faktoring
redakcja serwisu redakcja serwisu

Kredyt to zdecydowanie najpopularniejsza forma finansowania przedsiębiorstw. W ostatnim czasie coraz więcej małych i średnich firm rezygnuje z pożyczek, skłaniając się w stronę faktoringu. Czym różni się on ofert bankowych? Jakie niesie za sobą dodatkowe korzyści? O tym przeczytacie w poniższym artykule.

Kredyt i faktoring – dwie drogi finansowania firmy

Kredyt jest zdecydowanie najpopularniejszą formą finansowania firm. Jeszcze niedawno z kredytu bankowego korzystała ponad połowa małych i średnich firm w Polsce, jednak w ostatnich latach ich liczba zaczyna wyraźnie spadać. Wśród powodów takiego stanu rzeczy wymienić można m.in. wzrost stóp procentowych, a także popularyzację faktoringu.

Banki oferują kilka rodzajów kredytów dla firm. Dużą popularnością cieszą się kredyty inwestycyjne, które pozwalają na sfinansowanie inwestycji mającej prowadzić do rozwoju firmy. Inną formą pożyczki jest tzw. kredyt na inwestycje wskazane, który wymaga określenia konkretnego celu, który ma on sfinansować. Bieżące wydatki firma może spłacać z pomocą kredytu obrotowego lub krótkoterminowego.

Jednym z powodów spadku popularności kredytów jest faktoring. Usługa ta polega na zawarciu umowy faktoringowej pomiędzy faktorem (firmą faktoringową) a faktorantem (konkretnym przedsiębiorstwem). Faktorant, zamiast brać kredyt, odsprzedaje swoje należności faktorowi, który następnie wypłaca mu środki z umowy, a następnie egzekwuje płatność od kontrahenta.

Kredyt a faktoring – różnice

Jedną z podstawowych różnic jest łatwość uzyskania usługi. W przypadku wzięcia kredytu bank dokładnie analizuje zdolność kredytową oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa. W przypadku faktoringu ma to mniejsze znaczenie. Dla faktora przede wszystkim liczy się możliwość spłaty należności finansowych przez konkretnego kontrahenta.

Na korzyść faktoringu przemawia również szybkość realizacji usługi. W przypadku kredytów bank musi poświęcić czas na weryfikację przedsiębiorstwa, a więc wypłata środków jest przesunięta w czasie. Uzyskanie środków z faktoringu jest o wiele szybsze, bo jest możliwe właściwie w ciągu doby, a w skrajnych przypadkach nawet w ciągu kilku godzin.

Różnice znaleźć można również w kosztach. Faktoring jest na ogół usługą droższą od kredytu bankowego, jednak należy zdawać sobie sprawę, że w przeciwieństwie do tego drugiego, oferuje dodatkowe usługi. Wśród nich wymienić można m.in. monitoring wierzytelności, windykację należności czy przejęcie na siebie pełnych relacji z kontrahentem.

Leave a Reply

Required fields are marked *